• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z
Term Definition
Knjigovodstvena vrednost

(engl. book value) je sadašnja, odnosno amortizirana vrednost imovine. Određena je historijskim troškovima i knjigovodstvenom konvencijom procene koja se bazira na kriteriju troškova stjecanja (nabavne vrednosti) i troškova proizvodnje.

vrednost glavnih vrednosnih papira koju imaju u knjigovodstvu preduzeća. Određuje je broj glavnih vrednosnih papira i njihova nominalna vrednost korigirana za eventualne premije i diskonte (vrednost po kojoj su prodani publici prilikom emisije, odnosno prilikom ponovne prodaje trezorskih vrednosnih papira), te za iznos njihove amortizacije. Kod deonica obuhvata i iznos zadržanih zarada i iznos eventualnih rezervi.

Osnovna je prednost ovog koncepta vrednosti objektivnost njegovog utemeljenja. Zbog statičnosti i historijskog konzervatizma nije najpovoljnija za određivanje fer, odnosno intrinzične vrednosti.

All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL