• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z
Term Definition
Bonitet

(engl. standing, credit worthiness, nem. Kreditwürdigkeit, Bonität) je pojam koji pobliže određuje kvalitetu kompanije, potraživanje robe, zemljišta, vrednosnih papira i sl. Bonitet kompanije se procjenjuje i aktivira u bilansu posebnom bilansnom stavkom (goodwill). Bonitet dužnika označava sposobnost plaćanja dospjelih obaveza.

Bonitet robe određuje pobliže kvalitetu robe u tehnološkom i ekonomskom smislu, kao npr. kvalitetu sirovinske osnove, trajnost i sigurnost robe, pakiranja, ambalažiranje i sl. Bonitet zemljišta određuje pedološke i druge karakteristike zemljišnih površina. Bonitet vrednosnih papira odnosi se na sposobnost plaćanja isplatitelja iznosa, žiranta, visinu kamatne stope, rok plaćanja i sl. Pojam je dakle blisko povezan s kreditnom sposobnošću kompanije ili dužnika da na vreme odgovori obavezama plaćanja.

All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL